Бизнесийг хэрхэн мөнгөний машин болгон хувиргах вэ?

Шинээр эхэлсэн бизнесүүдийн 50 хувь нь эхний 5 жилдээ дампуурдаг. Шалтгаан нь бэлэн мөнгөний дутагдалд орж, үйл ажиллагааны зардлаа санхүүжүүлэхийн тулд ашиггүй борлуулалт, зардалтай үйлдвэрлэл явуулж, зээл авсаар эцэст нь хаалгаа барихад хүрдэг. Зохиогч Майк Михаловичийн 2014 онд хэвлүүлсэн Profit First буюу Хамгийн нэгдүгээрт АШИГ ном нь олон мянган бизнес эрхлэгчдийг дампуурлын ирмэгээс аварсан бөгөөд хэрвээ та бизнес эрхэлдэг бол, шинээр эхлэх гэж байгаа бол заавал энэхүү номыг уншаарай.

Дижитал Эм Түүлс компаниас номын гол агуулгыг багцлан Хамгийн нэгдүгээрт АШИГ системийг нэвтрүүлэх цахим гарын авлагыг боловсруулсан бөгөөд бизнесийг АШИГТ ажиллагаанд оруулахад шаардлагатай бүхий л зааварчилгааг оруулсан байгаа.

Хамгийн нэгдүгээрт АШИГ системийг нэвтрүүлэх цахим гарын авлага 25000₮

Голомт банк 1415140484 Дижитал Эм Түүлс ХХК дансанд тушааж, манай фэйсбүүк хуудсаар баримтаа илгээснээр өөрийн цахим хаягаараа хүлээн авах боломжтой.